Historia firmy


"Misją firmy jest dostarczenie klientom dobrych jakościowo towarów w atrakcyjnej cenie przez miłą obsługę w ich najbliższym otoczeniu"


Firma KUPIEC GE-ES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest następcom prawnym Gminnej Spółdzielnii „Samopomoc Chłopska” w Wilamowicach działa na terenie miasta i gminy obejmującej miasto Wilamowice i miejscowości: Pisarzowice, Hecznarowice, Dankowice i Zasole Bielańskie. Ponadto Spółdzielnia prowadzi poza gminą sklepy pod szyldem Delikatesy Centrum w Kętach, Jawiszowicach, Rajsku, Brzezince, Rudzicy, Strumieniu, Wieprz k/o Żywca. Działalność handlowa prowadzona jest w 13 sklepach spożywczo-przemysłowych oraz w składzie materiałów budowlanych. Wszystkie placówki handlowe są przystosowane do prowadzenia nowoczesnego handlu. Zmodernizowane i wyposażone w nowe urządzenia umożliwiają stosowanie sprzedaży samoobsługowej. Sklepy posiadają pełną wewnętrzną komputeryzację połączoną z księgowością. Klienci mają możliwość płatności kartami kredytowymi za zakupione towary oraz zapłatę rachunków za media.


Spółka prowadzi także działalność produkcyjną. Pieczywo i wyroby cukiernicze własnym transportem dowożone są do placówek handlowych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Unowocześnienie majątku trwałego Spółki KUPIEC GE-ES wymaga dużych nakładów finansowych. Corocznie przeznaczane są wysokie kwoty na modernizacje, remonty, zakupy środków trwałych i wyposażenia. Ponoszone nakłady inwestycyjne pozwalają na utrzymanie istniejącej bazy, a jej wartość ulega ciągłemu podwyższeniu. Prowadzona działalność socjalna przyczynia się do integracji załogi. Organizowane wycieczki, imprezy wypoczynkowe, zabawy, spotkania z emerytami cieszą się dużą popularnością. Spółdzielnia zatrudnia ponad 200 pracowników.

Nasze biura


Struktura zarządu

Nagrody i dyplomy


W okresie minionych lat Spółdzielnia otrzymała szereg odznaczeń, dyplomów, wyróżnień i podziękowań. Dotyczyły one zasług w działalności spółdzielczej i charytatywnej. Coroczną pomocą finansową Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach obejmuje szkoły, kluby sportowe, OSP, Klub Honorowych Krwiodawców i inne organizacje i instytucje z terenu gminy. Udziela także wsparcia potrzebującym, m.in. spółdzielcom, którzy zostali dotknięci skutkami powodzi. Nieodpłatnie przekazywane jest pieczywo do "Banku chleba" w Bielsku - Białej dla najuboższych mieszkańców miasta. Ponadto wsparciem finansowym objęto chore dzieci, udzielając im pomocy poprzez fundacje: "Zdążyć z pomocą", "Dla dzieci pokrzywdzonych losowo", "Prometeusz" i inne.


Wykonanie strony internetowej: weboski